altın fiyatları
  Ana Sayfa
  İnşaat
  Mimari Projeler
  Statik Projeler
  Mekanik Projeler
  Elektrik Projeleri
  Güçlendirme
  Zemin Etüdü
  Parselasyon
  Planlama
  Şantiye Şefliği
  Performans Raporu
  Afrikaya Dönüş
  Orta Asya
  Gayrimenkul Emlak
  Turizm
  Sanayi
  Hakkımızda
  Setifikalar
  Faydalı Linkler
  İş Güvenliği Linkleri
  İletişim
  EVRAKLAR

  0532 503 75 50       0242 242 13 69       0242 242 13 69     
 

 

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ

                                 

İnşaat sektöründe projeler tekrarlanamaz nitelikte ve kendine özgüdür. Sektörü karmaşık kılan, her proje için yeni baştan örgütlenen pek çok tarafı (mal sahibi, proje müellifleri, yükleniciler, alt yükleniciler, malzeme üreticileri, çevre örgütleri, kamu kuruluşları v.b.) ve pek çok aşamayı (ön fizibilite, tasarım, ihale, imalat, işletme, bakım v.b.) bünyesinde barındırması ve tüm bu taraflar ve aşamalar arasında oluşan ilişkileridir.

Bu entegre şekilde çalışması gereken taraflar ve birbiriyle uyumlu şekilde ilerlemesi gereken aşamaların takibi çok önemlidir.

Maliyet yönetimi ile projenin bütçesi oluşturulur, izlenir ve ödemeler kontrol altına alınır. Sözleşme yönetimi ile, etkin sözleşmeler oluşturulur, tüm yazışmalar, ödemeler ve yüklenici - mal sahibi arasındaki tüm yasal yaptırımlar kontrol altındadır. Süresel planlama sistemin omurgasıdır. Kalite yönetimi ile, tüm imalatlar, istenen standartlarda gerçekleştirilir, iş güvenliği şantiyenin ve çalışanların güvenlik prosedürlerini oluşturma çabasındadır.

İnşaat proje yönetimi, yukarıda sayılanlar ışığında, mal sahibinin hayallerini, kendisine fiziksel olarak teslim edinceye kadar geçen süreç içerisinde, en profesyonel ve disiplinli şekilde izlenen yoldur.

Fizibilite Çalışması

 

 • Arazi Değerlendirme çalışmaları

 • Bölge rayiç incelemeleri

 • Yatırım Fizibilite çalışmaları

 • Arazi geliştirmeye bağlı yapılabilirlik analizi

 • Bölgesel satış ve rayiç belirleme çalışmaları

 • Pazarlama Stratejileri geliştirme

 • Karlılık Analizi

 • Bölgenin gereksindiği konut talep türlerinin belirlenmesi

 • Master iş planlarının hazırlanması

İnşaat Proje Yönetim Plan Hazırlama Danışmanlığı

 • Projeye özgü planın oluşturulması

 • Projeye özgü organizasyonların tasarlanması

 • Projeye özgü süreçlerin tasarlanması

Proje Raporlama Hizmeti Yönetimi

 • Planlama çalışmaları ile ortaya çıkan sonucun projede görev alan tüm taraflara açık ve anlaşılabilir şekilde aktarılması

 • Mal sahibi ve yüklenicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek düzenli rapor sistemi oluşturmak ve sunmak

 • Sunulan raporları, ilave toplantılar vasıtasıyla değerlendirerek gerekli aksiyonlar almak.

 • Bilişim teknolojileri yardımıyla verinin eş güdümlü paylaşımının sağlanması

Sözleşme Yönetimi

 • Proje başlangıç tarihinden, teslim süresine kadar olan süreçte rol alan kişi ve kurumlar arasındaki sözleşmelerin hazırlanması, takibi ve arşivlenmesi

 • İdari ve Teknik personel iş akitlerinin hazırlanması

 • Örnek İnşaat Sözleşmesinin hazırlanması

 • İhale teklif alma şartnamesinin ve diğer ek şartnamelerin hazırlanması

 • Birim fiyat esasına göre yapılan ihaleler için sözleşmelerin düzenlenmesi

 • Anahtar teslim veya götürü bedel esasına göre yapılan ihaleler için sözleşmelerin yapılması

 • İhale işlem dosyasının hazırlanması

Tasarım Ekibinin Oluşturulması ve Yönetimi

Uygulama Sürecinin Yönetimi 

 • Tasarımların kapsamlı- uygulanabilir hazırlanmasının koordinasyonu

 • Maliyet, Kalite ve Zaman üçlüsünün koordine edilmesi

 • Tedarikçi görüşmelerinin ve sözleşmelerinin detaylandırılması

 • Uygulama iş programının yapılması ve takibi

Yüklenicilerin Seçimi

 • İhaleye girecek firmaların tespit edilmesi

 • Teklif alma şartnamelerinin dağıtılması

 • Gelen sorulara göre zeyinnamelerin hazırlanması

 • Tekliflerin toplanması

 • Tekliflerin mal sahibi ile beraber değerlendirilmesi

 • Uygun yüklenici seçilmesi ve sözleşmesi

İş Güvenliği Yönetimi

 • İş güvenliğinin önemi, temel kavramları, hukuksal sorumluluk ve yaptırımlar hakkında eğitim ve uygulama hizmetlerinin düzenlenmesi

 • İş güvenliği mevzuatı, devlet denetimi hakkında danışmanlık hizmeti sunulması

 • İş kazalarının analizleri, kazaya sebebiyet veren güvensiz durum ve davranışlar, başarılı bir iş güvenlik yönetimi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi

 • İş güvenliği koordinasyon hizmeti

Hak ediş Yönetimi

İnşaat Kontrol Hizmetleri (İnşaat Öncesi, İnşaat Süresince ve İnşaat Sonrası)

 • İmalat kalite kontrollerinin yapılması

 • Malzemelerin gelişi, kontrolü ve onaylanması

 • İmalat miktar tespitleri

 • İş tamamlanma oranı tespiti

 • Şantiye uygulamaları yönünden şantiye hizmetleri

İş programının hazırlanması ve takibi

 • Güncel software'lerle (Primavera V6, Microsoft Project, Asta Project, Tilos doğrusal programlama) hazırlanması

 • Şantiye verilerinin toplanması

 • İmalat miktar tespitleri

 • İş programının güncellenmesi

 • Haftalık ve Aylık iş takip raporu hazırlanması

 
EVRAKLAR    FAYDALI LİNKLER    PLANLAMA    PARSELASYON   NOSTALJİ


Afrikaya Dönüş       Orta Asya      Şantiye Şefliği      Performans Raporu


Ana Sayfaya Geri Dön!   Bizi arayın!     0532 503 75 50     0242 242 13 69      0242 242 13 69


Bize mesaj Gönderin!     turgut@surinsaat.coAvrupa Yachting  

      

   Link Partnerlerimiz


   @ Kopyalama Hakkı Sur İnşaat A.Ş.